Viên Hoàng Gia phối hợp sản xuất Talkshow "Ứng dụng khoa học phát triển dược liệu"

25/03/2022 15:36

Trong những năm qua, Hà Nội là địa phương đi đầu trong cả nước về phát triển sản phẩm OCOP. Không dừng lại ở đó, Hà Nội sớm quan tâm phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm và ứng dụng khoa để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Để hiểu rõ hơn mô hình này, Viên Hoàng Gia và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức Talkshow cùng hoạt động truyền thông về "Ứng dụng Khoa học vào phát triển dược liệu" với sự tham gia của Bác sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Siêm và ông Trương Mạnh Hải - HTX Nam dược Tản Viên Sơn.

Viên Hoàng Gia phối hợp sản xuất Talkshow "Ứng dụng khoa học phát triển dược liệu"