Tài xế của Trịnh Văn Quyết không nộp tiền góp vốn vẫn đứng tên 230 tỷ đồng

Trương Văn Tài bị cáo buộc đứng tên là cổ đông góp vốn để hợp thức hoá việc tăng vốn góp khống, giúp sức cho Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.