Cải cách tiền lương từ 1/7: Những ai được giữ phụ cấp thâm niên nghề?

Có 03 đối tượng được giữ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức.