Vượt đèn vàng cũng bị xử phạt như vượt đèn đỏ?

Nhiều người điều khiển phương tiện giao thông khi gặp đèn vàng vẫn hay vượt lên. Vậy hành vi này có bị xử phạt hay không?