Từ khóa "Khoa Thanh nhạc - Trường đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội: Cái nôi đào tạo những tài năng nghệ thuật Việt Nam" :