Kiên Giang: Xác minh tài sản, thu nhập ngẫu nhiên của 55 cán bộ

03/04/2024 20:16

Ngày 3/4, tin từ Thanh tra tỉnh Kiên Giang, đơn vị vừa tổ chức công bố Quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 đối với 11 đơn vị.

Tại buổi công bố Quyết định, lãnh đạo các đơn vị có người được xác minh thống nhất phối hợp với Tổ xác minh và cho biết sẽ chỉ đạo công chức, viên chức thuộc quyền thực hiện nghiêm Quyết định số 37/QĐ-TTr ngày 15/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh.

Tất cả 55 người được xác minh tài sản, thu nhập đợt này cũng cam kết chấp hành nghiêm Quyết định số 37/QĐ-TTr ngày 15/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh và báo cáo giải trình bằng văn bản theo đề cương yêu cầu của Tổ xác minh về tài sản, thu nhập của mình, của vợ (chồng) và con chưa thành niên.

Sau khi công bố Quyết định, Tổ xác minh làm việc với đại diện lãnh đạo tổ chức đảng, đoàn thể nơi có người được xác minh liên quan đến việc tổ chức kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị; phản ánh, kiến nghị, tố cáo liên quan đến việc kê khai của người có nghĩa vụ kê khai; việc xử lý phản ánh, kiến nghị, tố cáo (nếu có); tổ chức tiếp nhận báo cáo giải trình của người được xác minh và tiến hành xác minh theo quy định.

Trước đó, Thanh tra tỉnh tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Tham dự và chứng kiến việc lựa chọn người được xác minh có đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo 11 đơn vị có người kê khai được xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch, UBND huyện Giồng Riềng, UBND huyện U Minh Thượng, UBND huyện Tân Hiệp, Quỹ Đầu tư phát triển Kiên Giang, Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Trường cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

Theo Kế hoạch số 04/KH-TTr ngày 16/01/2024 của Thanh tra tỉnh về xác minh tài sản, thu nhập năm 2024, được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 19/01/2024, số lượng người được lựa chọn để xác minh là 55 người trên tổng số 534 người kê khai tài sản, thu nhập hàng năm thuộc quyền kiểm soát của Thanh tra tỉnh tại 11 đơn vị.

Sau khi chọn người được xác minh, Thanh tra tỉnh ban hành quyết định xác minh, thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Qua xác minh tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Ngoài ra, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.