Hà Nội phê bình chủ tịch 7 quận, huyện chậm kế hoạch khắc phục PCCC

30/11/2023 20:05

Với cam kết lộ trình thực hiện và cấp phê duyệt kế hoạch PCCC của cơ sở, có 7 quận, huyện, thị xã chưa hoàn thành. UBND TP. Hà Nội nghiêm túc phê bình thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã để xảy ra các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trên.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành văn bản về việc chấn chỉnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND về xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, tính đến ngày 15/10/2023, trên địa bàn thành phố có 2.955 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào hoạt động trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực.

Đến nay, có 1.732 cơ sở đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (đạt 58,6%).

Hà Nội phê bình chủ tịch 7 quận, huyện chậm kế hoạch khắc phục PCCC - Ảnh 1.

Vụ cháy chung cư mini gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại quận Thanh Xuân

UBND cấp huyện đã phê duyệt kế hoạch lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện khắc phục đối với 1.526 cơ sở (đạt 51,64%); 347 cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy.

Chỉ 2 quận, huyện hoàn thành chỉ tiêu

Tiến độ việc triển khai thực hiện của các đơn vị hiện nay rất chậm, chưa bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã đề ra, quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, đối với việc đôn đốc cơ sở xây dựng kế hoạch, cam kết lộ trình thực hiện và cấp phê duyệt kế hoạch, cam kết lộ trình thực hiện của cơ sở (thời hạn hoàn thành trước ngày 15/3/2023), có 7 quận, huyện, thị xã chưa hoàn thành; 9 quận, huyện, thị xã chưa hoàn thành việc tham mưu cho UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch cam kết lộ trình thực hiện của cơ sở.

Đối với việc hoàn thành chỉ tiêu ít nhất 30% cơ sở thuộc diện điều chỉnh của nghị quyết trên địa bàn hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, hiện chỉ có 2 quận, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu; còn lại 28 quận, huyện, thị xã có tỷ lệ cơ sở khắc phục rất thấp.

Nhiều quận, huyện đến thời điểm hiện tại chưa có cơ sở nào khắc phục xong các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy.

Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế nêu trên, bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết 05 nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra, UBND TP Hà Nội nghiêm túc phê bình thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã để xảy ra các tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Lãnh đạo TP. Hà Nội đề nghị các đơn vị chỉ đạo đơn vị chấn chỉnh, kiểm điểm ngay, đồng thời làm rõ trách của các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có) trong việc thực hiện không nghiêm chỉ đạo của thành phố.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã được giao chỉ đạo đơn vị chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện, phấn đấu năm 2023, hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy đối với 30% cơ sở trên địa bàn quản lý.

Năm 2024, hoàn thành 70%, và năm 2025 hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy đối với 100% cơ sở trên địa bàn quản lý.