Các chương trình mục tiêu quốc gia làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi Quảng Nam

30/11/2023 20:05

(NLĐO) – Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh yêu cầu tỉnh Quảng Nam tận dụng tối đa nguồn lực, thực hiện các hiệu quả các chương trình, mang lại sự phát triển tích cực cho địa phương.

Ngày 30-11, tại huyện Nam Giang, đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) do Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Lê Văn Thanh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam.

Các chương trình mục tiêu quốc gia làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi Quảng Nam - Ảnh 1.
Các chương trình mục tiêu quốc gia làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi Quảng Nam - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh kiểm tra các công trình từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia tại Nam Giang, Quảng Nam

Theo đánh giá, thời gian qua, Quảng Nam đã bám cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án. Nguồn lực đầu tư của các chương trình đã tác động tích cực đến đời sống nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là người dân khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi đã được tăng cường đầu tư, với khoảng 1.684 công trình. Từ đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và khu vực miền núi, đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, đời sống của người dân.

Các chương trình mục tiêu quốc gia làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi Quảng Nam - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh tặng quà cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Tà Bhing, huyện Nam Giang

Ngoài ra, nhiều nội dung, công việc và dự án, tiểu dự án đã tập trung giải quyết các yêu cầu bức xúc, thiết thực về đời sống và sản xuất; sắp xếp, ổn định dân cư, xóa nhà tạm, chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; nâng cao mức sống văn hóa, tinh thần, vật chất cho người dân...

Qua đó, bước đầu giúp người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số thay đổi về nhận thức trong phát triển sản xuất, trong học nghề, lập nghiệp, xây dựng đời sống nông thôn mới, nâng cao ý thức gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa của từng dân tộc, tự thân nỗ lực vươn lên.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết thời gian qua, tỉnh đã hết sức tích cực, tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG với sự cố gắng, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn, miền núi.

Các chương trình mục tiêu quốc gia làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi Quảng Nam - Ảnh 4.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh và ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc chiều 30-11

Tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Nam đã khiến nghị Quốc hội sớm thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế đặc thù, thí điểm để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Bên cạnh đó, đề nghị xem xét, tăng mức hỗ trợ cho huyện đăng ký thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn để đảm bảo thực hiện nội dung, nhiệm vụ và hoàn thành mục tiêu của Tiểu dự án 2 Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Tỉnh Quảng Nam cho rằng trung ương hỗ trợ cho 2 huyện là Phước Sơn và Bắc Trà My chỉ hơn 187 tỉ đồng để thực hiện Tiểu dự án 2 là quá ít so với mục tiêu, nhiệm vụ của dự án.

Đoàn khảo sát Trung ương về nông thôn mới tìm hiểu qui trình xử lý rác thải tại VWS

Sân khấu đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới

Quảng Nam cũng đề nghị tiếp tục ưu tiên bố trí ngân sách, huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, trước hết ưu tiên cho các huyện nghèo và xã nghèo; nghiên cứu, ban hành chính sách trợ cấp hàng tháng cho người nghèo trong hộ nghèo không có khả năng lao động, nhất là hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng; tăng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Văn Thanh ghi nhận Quảng Nam đã có nhiều cố gắng trong thực hiện các chương trình MTQG. Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị Quảng Nam tập trung làm rõ kết quả, tiến độ từng chương trình, dự án, tiểu dự án để đôn đốc thực hiện, tập trung giải ngân hết nguồn vốn năm 2023, không để dồn qua năm 2024 lại xảy ra tình trạng nguồn vốn lớn khó giải ngân. Ông Thanh nhìn nhận cả 3 chương trình MTGQ là cơ hội cho tỉnh trong đổi thay đời sống người dân, nhất là người dân khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Thế nên, tỉnh cần tận dụng tối đa nguồn lực, thực hiện các hiệu quả các chương trình, mang lại sự phát triển tích cực cho tỉnh trong thời gian tới.